Page content

Neuro marketing

Bij neuro marketing staat kennis over de psychologie (denk- en beslissingsproces) van de consument centraal. Die kennis geeft een bedrijf een voorsprong. Door de psyche van de consument beter te kunnen doorgronden, kunnen bedrijven hun marketing communicatie gerichter inzetten. Nieuwe technieken om stimuli waar te nemen en te registreren, doen de kennis op dit gebied toenemen.

Hierbij speelt uiteraard kennis van de zintuigen een belangrijke rol. Dit wordt ook wel sense marketing genoemd. De kennis hierover splitst zich uit in de deelgebieden per zintuig.

Comment Section

0 reacties op “Neuro marketing

Plaats een reactie


*